Priser

Prisen varierer avhengig av oppdragets varighet og kompleksitet, samt hvorvidt klienten er privatperson eller bedrift.

Timeprisen avtales på forhånd for hvert enkelt oppdrag.

Du får månedlig faktura og oversikt over medgått tid.

I forbindelse med salg av fast eiendom tilbyr jeg fastpris på kr 12 500 eks mva, for følgende ”pakke”:

  • Kjøpekontrakt

  • Skjøte

  • Kontraktsmøte

  • Oppgjør
     

Du kan også få fastpris på oppdrag der jeg på forhånd kan vurdere tidsbruken, for eksempel for testamenter og ektepakter.

IMG_4856.jpg