Velkommen

Post- og besøksadresse:

Uranienborgveien 1

0351 Oslo

+47 918 01 333

kjersti@advokatamundsen.no

  • Facebook

© 2019 Advokat Kjersti Patricia Amundsen - Utviklet av Equimedia Mette Sattrup

Rettsområder

Med min varierte bakgrunn  fra offentlig og privat virksomhet har jeg et godt allmennjuridisk grunnlag. Jeg har arbeidet med en rekke rettsområder.

Spesialfelt

Kontrakter

 

Jeg hjelper deg med å skrive gode avtaler.  Å skrive gode avtaler krever en blanding av fantasi, godt språk og struktur.

  • Fantasi – for å kunne forestille seg tenkelige og utenkelige situasjoner som kan oppstå mellom avtalepartene, og regulere disse.

  • Godt språk – for å sikre at kontrakten er klar og utvetydig, og ikke åpner for unødig tvil om hvordan den skal forstås.

  • Struktur – slik at avtalen er logisk bygget opp og lett å finne frem i.

 

Dersom det allerede er oppstått tvist om en avtale som  er inngått, hjelper jeg deg å løse denne, om nødvendig ved rettsapparatets hjelp .

 

Mekling

 

I mange saker, for eksempel ved skilsmisser/opphør av samboerforhold, tvister mellom sameiere, pengekrav med mer, kan partene komme til enighet dersom de velger å bruke en felles advokat til å mekle.  Jeg har stadig slike oppdrag, og mange fornøyde klienter som kommer i mål med en avtale i stedet for å ha hver sin advokat og en dyr prosess.

 

Arv/skifte/familierett

 

Rådgivning/praktisk bistand/rettstvister knyttet til ekteskap, samboerforhold, skilsmisse/samlivsbrudd, uskifte, testament, arv, arveoppgjør, barnefordeling. Jeg påtar meg ikke barnevernsaker.

 

Fast eiendom

Bistand ved inngåelse av sameiekontrakter, oppløsning av sameie, reklamasjon, salg av fast eiendom.  Mange ønsker å selge sin hytte/bolig selv, men trenger hjelp til papirarbeidet og oppgjøret.  Oppgjørsoppdrag gjør jeg for fastpris, se priser.

 

Arbeidsrett

Kjerneområdet av min advokatbistand innenfor arbeidsrett gjelder oppsigelse/avskjed og spørsmål om nedbemanning/omorganisering og stillingsendringer