Rettsområder

Med min varierte bakgrunn  fra offentlig og privat virksomhet har jeg et godt allmennjuridisk grunnlag. Jeg har arbeidet med en rekke rettsområder.

Spesialfelt

Kontrakter

 

Jeg hjelper deg med å skrive gode avtaler.  Å skrive gode avtaler krever en blanding av fantasi, godt språk og struktur.

  • Fantasi – for å kunne forestille seg tenkelige og utenkelige situasjoner som kan oppstå mellom avtalepartene, og regulere disse.

  • Godt språk – for å sikre at kontrakten er klar og utvetydig, og ikke åpner for unødig tvil om hvordan den skal forstås.

  • Struktur – slik at avtalen er logisk bygget opp og lett å finne frem i.

 

Dersom det allerede er oppstått tvist om en avtale som  er inngått, hjelper jeg deg å løse denne, om nødvendig ved rettsapparatets hjelp .

 

Mekling

 

I mange saker, for eksempel ved skilsmisser/opphør av samboerforhold, tvister mellom sameiere, pengekrav med mer, kan partene komme til enighet dersom de velger å bruke en felles advokat til å mekle.  Jeg har stadig slike oppdrag, og mange fornøyde klienter som kommer i mål med en avtale i stedet for å ha hver sin advokat og en dyr prosess.

 

Arv/skifte/familierett

 

Rådgivning/praktisk bistand/rettstvister knyttet til ekteskap, samboerforhold, skilsmisse/samlivsbrudd, uskifte, testament, arv, arveoppgjør, barnefordeling. Jeg påtar meg ikke barnevernsaker.

 

Fast eiendom

Bistand ved inngåelse av sameiekontrakter, oppløsning av sameie, reklamasjon, salg av fast eiendom.  Mange ønsker å selge sin hytte/bolig selv, men trenger hjelp til papirarbeidet og oppgjøret.  Oppgjørsoppdrag gjør jeg for fastpris, se priser.

 

Arbeidsrett

Kjerneområdet av min advokatbistand innenfor arbeidsrett gjelder oppsigelse/avskjed og spørsmål om nedbemanning/omorganisering og stillingsendringer